Hantering av dina personuppgifter

Hantering av dina Användaruppgifter enligt GDPR

elera.se tar vi säkerheten och integriteten hos våra besökares användaruppgifter på största allvar. Vi följer strängt de riktlinjer och krav som fastställs av GDPR (General Data Protection Regulation) för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett lagligt, rättvist och transparent sätt. 

Nedan beskrivs hur vi hanterar personuppgifter som lämnas i våra kontaktformulär samt vår efterlevnad av FAR:s licensavtal för hantering av personuppgifter.

Personuppgifter i Kontaktformulär på elera.se

När besökare lämnar personuppgifter i kontaktformulär på vår webbplats, samlar vi endast in relevanta uppgifter som behövs för att svara på deras förfrågningar. Dessa uppgifter kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer och eventuell annan information som besökaren väljer att dela med oss.

Vi använder dessa personuppgifter endast för det syfte de lämnats för och delar dem inte med tredje part utan besökarens samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller för att uppfylla våra åtaganden gentemot besökaren.

Alla personuppgifter som samlas in via våra kontaktformulär lagras och skyddas med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, förändring, radering eller andra former av otillåten behandling.

Besökare har rätt att när som helst begära åtkomst till sina personuppgifter, korrigera eventuella felaktigheter, begränsa behandlingen av sina uppgifter eller begära att uppgifterna raderas enligt GDPR. För att utöva dessa rättigheter eller om besökare har frågor eller bekymmer angående vår hantering av deras personuppgifter, uppmanas de att kontakta oss via de kontaktuppgifter som tillhandahålls på vår webbplats.

 

Följande av FAR:s Licensavtal för Hantering av Personuppgifter

Som leverantör följer vi också FAR:s (Föreningen Auktoriserade Revisorer) licensavtal för hantering av personuppgifter för antagande och hantering av kunder och uppdrag. FAR är den ledande organisationen för revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter i Sverige och deras riktlinjer och krav på hantering av personuppgifter är strikta och följs noggrant av oss.

Genom att följa FAR:s licensavtal säkerställer vi att personuppgifter som samlas in och hanteras i samband med våra tjänster behandlas på ett säkert och lagligt sätt enligt gällande lagstiftning och branschstandarder. Detta inkluderar åtgärder för att skydda integriteten, konfidentialiteten och tillgängligheten av personuppgifter samt att säkerställa att endast behörig personal har tillgång till sådana uppgifter.

Sammanfattningsvis är vår hantering av användaruppgifter på elera.se i full överensstämmelse med GDPR och vi följer även FAR:s licensavtal för hantering av personuppgifter för att säkerställa högsta möjliga standarder för dataskydd och integritet. 

Vi är öppna för att svara på eventuella frågor eller bekymmer angående vår hantering av personuppgifter och välkomnar kontakt från besökare som vill ha mer information eller utöva sina rättigheter enligt GDPR.