Vi är den moderna redovisningsbyrån som värdesätter rådgivning, digitala lösningar och personliga möten för att ge er det bästa!

Bokföring Ekonomistyrning Pålitlig rådgivning

Vi hjälper Ert företag att maximera sin potential för att bli så lönsamt som möjligt. Bokföring ska göras bra, effektivt och i tid, det är en självklarhet. Vi nöjer oss inte med det. Ni ska kunna använda redovisningen till att fatta rätt beslut i rätt tid genom att följa Er lönsamhet i verksamheten så mycket som möjligt i realtid.

Love digital

Vi söker ständig förbättring och vill följa bokföringsbranschens resa mot digitalisering.

Varför då? Jo, för att det är givande och för att vi vill vara ett attraktivt företag för både kunder och medarbetare

Yrkestiteln redovisningskonsult är kvar men arbetsuppgifterna förändras. Vi inom Elera utvecklas som redovisningskonsulter genom att på rätt sätt tillvarata ny teknik. Ni som vår kund drar nytta av
fördelarna med ny teknik genom en anpassad digitalisering efter Ert specifika behov.
Syftet är att Ni som kund, med digitaliseringens hjälp, uppnår en högre effektivitet
och på så vis behåller och förbättrar Er konkurrenskraft.

Insikter