Elera AB är en fullservicebyrå som har funnits sedan 2017. Ägaren Ramona Liungman har drivit verksamheten i annan form sedan 2010. Vi är idag på väg att expandera, anställa och utbilda fler auktoriserade konsulter.

Vårt huvudmål är att hjälpa våra kunder att maximera sin potential och bli så lönsamma som möjligt. Bokföring ska göras bra, effektivt och i tid, det är en självklarhet. Vi gör det och fortsätter med nästa steg.

Våra kunder ska kunna använda redovisningen till att fatta rätt beslut i rätt tid och på så sätt följa sin lönsamhet i verksamheten så mycket som möjligt i realtid.

Elera AB är medlem i FAR. Det betyder att vi förbinder oss att följa
Svensk Redovisningsstandard (Reko) och att vi genomgår regelbunden kvalitetssäkring.

Vi söker ständig förbättring och vill följa bokföringsbranschens resa mot digitalisering samt automatisering. Vi vill vara ett attraktivt företag för både kunder och medarbetare.

Våra tjänster

Medarbetare