Rådgivning och Prognoser​

Vi ser till att Ni löpande har kontroll över er likviditet och är gärna bollplank i frågor om företagets ekonomi med hjälp av verktyg för smart och korrekt analys av information, grafer och data Ni får levererat i samarbetet med oss.

Vi erbjuder våra kunder det bästa av två världar, automatiserad bokföring och personlig rådgivning i en helhetslösning. Det kan handla om löpande styrelserapportering, uppföljning av lönsamhet /värdeutveckling, konkurrenskraft både i pris, som arbetsgivare och inte minst hållbarhet.

Vi hjälper Er att synliggöra beslutsunderlag genom både traditionellt redovisningshantverk och ny teknik. Och att tillsammans etablera ett samförstånd kring redovisningen som en verksamhetsutvecklande kraft.

Vi kan hjälpa Er med exempelvis Budget & Likviditetsplanering per bolag eller koncernnivå, utdelningsregler över flera bolag och analys av bokföringsdata för bolagsledning, nyckeltal för hållbar utveckling mm. 

Vid intresse, guidar vi Er gärna genom Rapporteringsmodulen där Ni kan själva följa upp utvecklingen.

Hitta balansen mellan finansiella nyckeltal och ESG KPI:er

Traditionella nyckeltal

Hållbara nyckeltal

Dela med dina kontakter