Coachning i digital & automatiserad redovisning

Coachning i digital & automatiserad redovisning – gör själv, gör rätt – effektivare bokslut för din konsult.

Vårt huvudsyfte är att hjälpa våra kunder att maximera sin potential och lönsamhet. Genom vår utbildning ger vi våra kunder verktyg för att följa sin redovisning, lönsamhet och utveckling i verksamheten i realtid – för att fatta rätt beslut i god tid.

Redovisning som en verksamhets­utvecklande kraft

Elera AB är en fullservicebyrå som just nu expanderar, anställer och utbildar fler auktoriserade konsulter. Medan vi gör det ser vi även en stor fördel i att du som kund ser och förstår modern bokföring och redovisning så som vi ser den.

Vårt huvudmål är att hjälpa våra kunder att maximera sin potential och bli så lönsamma som möjligt. Bokföring ska göras bra, effektivt och i tid, det är en självklarhet. Något vi redan gör och fortsätter mot nästa steg.

Våra kunder ska kunna använda redovisningen till att fatta rätt beslut i rätt tid och på så sätt följa sin lönsamhet i verksamheten så mycket som möjligt i realtid. 

Bemästra realtidsdata och er analysförmåga med Eleras utbildning

Med vår utbildning får du, förutom redovisning i realtid, ytterligare verktyg för smart och korrekt analys av information, grafer och data du får levererat i samarbetet med Elera. Det kan handla om lönsamhet, värdeutveckling, konkurrenskraft både i pris, som arbetsgivare och inte minst hållbarhet.

Vi strävar efter ständig förbättring och vill följa bokföringsbranschens resa mot digitalisering och automatisering. I våra mål betonar vi att vi vill vara ett attraktivt företag för både kunder och medarbetare.

Elera AB är medlem i FAR. Det betyder att vi förbinder oss att följa
Svensk Redovisningsstandard (Reko) och att vi genomgår regelbunden kvalitetssäkring.

Låt oss hjälpa dig med ett anpassat utbildningspaket kring ett modernt arbetssätt – i det affärssystem du befinner dig i, enligt nedan. Önskar du mer fokus på bokföringstekniska frågor och regelverk kan vi fördjupa oss i det.

Behovsanpassade kurser i bokföring

Sköt en stor del av din bokföring
enkelt själv – gör du rätt från början blir även Bokslutet mer effektivt för din konsult

Är du småföretagare och vill sköta en del eller hela bokföringen själv har du självklart en möjlighet till kostnadsbesparingar. Men för att vara säker på att du har kontroll på företagets flöden, att du har t ex tagit hänsyn till alla poster som påverkar resultatet och att ditt beslutsfattande baseras på rätt siffror löpande under året, behöver du inte vänta på bokslutet. 

Vi kan hjälpa dig med rätt inställningar och mallar så du gör rätt från början – att du ser helheten löpande ger dig som småföretagare en närmare koppling till din verksamhet.

Kostnadseffektivt

En av de största fördelarna med att bokföra själv är att du sparar pengar. 

Gör du rätt från början och överlåter sedan bokslutet, årsredovisningen samt deklarationen till din konsult kommer även konsultens arbete löpa på mycket smidigare istället för att behöva ibland rekonstruera stora delar av bokföringen. 

Vi ser till att du har bra inställningar i programmet, digitaliserar och automatiserar allt som gör det enkelt för dig.

Kontroll & Översikt

Genom att bokföra själv och ta hänsyn till alla resultatpåverkande poster löpande under året får du bättre översikt över företagets ekonomi. Det innebär att du kan se det verkliga resultatet löpande under året istället för att bli överraskad med en hel del justeringar i bokslutet. Dvs periodiseringar, avskrivningar, löneskatt är några få exempel. Låt oss hjälpa dig att få en djupare inblick i företagets ekonomi!

Snabbare beslut

Eftersom du har en korrekt uppdaterad bokföring och full koll på företagets löpande ekonomi kan du också fatta snabbare beslut. Du behöver inte vänta på bokslutet utan kan lätt se det ackumulerade resultatet själv under året.

Grundkurs

Löpande digital & automatiserad redovisning

3 timmar

Digital redovisning, enkelt förklarat innebär detta att
alla verifikat så som fakturor, kvitton och andra dokument levereras digitalt till affärssystem

Automatiseringen, Innebär t ex att
bankoppling till affärssystemet används. Dvs leverantörsfakturorna attesteras och betalas från affärssystemet och återrapportering från banken sker, lämpligt företagspaket och behörigheter finns på plats. 

Vi hjälper dig att se till att alla dessa flöden fungerar, som exempel: 

Löpande digital & automatiserad lönehantering

1 timme

Vill du komma igång med en papperslös tidsredovisning och GDPR-säkra distribution av digitala lönebesked till dina anställda? Med inloggning via mobilt Bank-ID blir det enkelt att avisera och samla lönebeskeden på ett ställe för bekväm åtkomst och hantering. 

Vi guidar dig:

Skapa lönebesked och gör en lönekörning, med eller utan koppling till tidsredovisning:

Fördjupningskurser

Med en korrekt uppdaterad bokföring och full koll på företagets löpande ekonomi kan du fatta avgörande beslut tidigare och snabbare – en stor fördel när du vill bli mer proaktiv och ge din styrelse beslutsunderlag löpande under verksamhetsåret.

Fördjupning: Avstämningsarbete / Rapportering

2 timmar

Avstämning = Kontrollera konton i bokföringen mot verkliga underlag. 

Till exempel saldot på bankkontot i bokföringen ska vara exakt samma som saldot på banken i verkligheten vid en avstämningstidpunkt. Ett annat exempel är kundfordringar. Den listan på obetalda kundfordringar (kundreskontran) som du kan skriva ut ska stämma med de som i verkligheten är obetalda kundfakturor.

Dokumentera vad du har gjort

När du gör din avstämning är det bra om du i efterhand kan följa vad du har gjort. Enkla rutiner och en struktur som dokumenterar vad och när vi stämmer av kommer ge dig tydlighet samt vid slutet av året har vi mycket gratis om vi har dokumenterat flitigt. 

Fördjupning: Analys och bolagsledning

2 timmar

Med vår utbildning får du, förutom redovisning i realtid, ytterligare verktyg för smart och korrekt analys av information, grafer och data du får levererat i samarbetet med Elera. Det kan handla om löpande styrelserapportering, lönsamhet /värdeutveckling, konkurrenskraft både i pris, som arbetsgivare och inte minst hållbarhet.

Vi hjälper dig att synliggöra beslutsunderlag genom både traditionellt redovisningshantverk och ny teknik. Och att tillsammans etablera ett samförstånd kring redovisningen som en verksamhetsutvecklande kraft.

Vi går även igenom grunderna i exempelvis Budget & Likviditetsplanering på koncernnivå, ev. utdelningsregler över flera bolag och analys av bokföringsdata för bolagsledning, ev. intresse för nyckeltal för hållbar utveckling. 

Vi guidar dig genom Rapporteringsmodulen och ser till att dessa steg fungerar:

Prisexempel

Eftersom det kan tillkomma följdfrågor i efterhand vid denna typ av service och support över digitalisering och automatiserade löpande redovisning och lönetjänster, så som vid utredningar, utbildning och liknande projekt debiteras 800 kr/h (20% rabatt).

Dela med dina kontakter