Kundvärde

Vi ser rådgivningen som central och bra rådgivning genererar kundvärde.

Listan över vad vi kan hjälpa Er med är lång. Här ger vi en bild av våra tjänster och några paketerade standardtjänster.

Paketen gäller vid tecknande av ettårsavtal, med uppsägningstid 3 månader. I vissa fall tas en engångsavgift ut för uppstart och uppsättning. Därefter sker faktureringen månadsvis. Fakturering sker en månad i förskott, med 10 dagars betalningsfrist.

I alla paket ingår

Det fasta priset följs upp efter de första 6 månader med ett avstämningsmöte för att se att leveransen är enligt förväntan för båda parter.

Standardtjänster

Uppdragsnära rådgivning

Rådgivning / Kvalificerade tjänster

Antalet verifikat/månad, är en parameter vi tar hänsyn till. Med ett verifikat menar vi en bokning vi gör i programmet, ex ett kvitto eller en post i bankutdraget. En faktura blir i det här fallet två verifikat, en när man mottar den och en när man betalar den. Vänligen estimera antalet verifikat per månad inför vår första kontakt/möte. Tjänsten prissätts primärt utifrån volym och kan även variera efter komplexitet.

Det gör vi varje dag genom att dels använda / erbjuda olika verktyg beroende på var och en av våra kunder befinner sig:

Vi har i vår utbildningsplan målet att fortbilda medarbetare inom hållbarhet för att kunna ligga i framkant gentemot våra kunder med relevant rådgivning som förbättrar kundens verksamhet.

Dela med dina kontakter