Listan över vad vi kan hjälpa er med är lång. Här ger vi en bild av våra priser och vi har paketerat några standardtjänster.

Paketpriserna gäller vid tecknande av 1-årsavtal, med uppsägningstid 3 månader. Fakturering sker en månad i förskott, med 10 dagars betalningsfrist. Efter varje månadsbokföring räknas antal verifikat gjorda och om man hamnar över antal tillåtna verifikat, så läggs mellanskillnaden på i nästa faktura.

 

Ingår i alla paket

  • Introduktionsmöte med behovsanalys
  • Snabb startup process
  • Löpande bokföring
  • Periodrapporter
  • Momsdeklaration
  • Support

Har ni fler än 150 verifikat/månad, kontakta oss för en offert. Med ett verifikat menar vi en bokning vi gör i programmet, ex ett kvitto eller en post i bankutdraget. En faktura blir i det här fallet två verifikat, en när man mottar den och en när man betalar den.