Vi ser rådgivningen som central och bra rådgivning genererar kundvärde. Listan över vad vi kan hjälpa er med är lång. Här ger vi en bild av våra tjänster och några paketerade standardtjänster.

Paketen gäller vid tecknande av ettårsavtal, med uppsägningstid 3 månader. Fakturering sker en månad i förskott, med 10 dagars betalningsfrist. 

 

I alla paket ingår

  • Introduktionsmöte med behovsanalys
  • Digitaliseringsbehov/möjlighet
  • Snabb uppstarts process
  • Löpande bokföring
  • Periodrapporter
  • Momsdeklaration
  • Support

Antalet verifikat/månad, är en parameter vi tar hänsyn till. Med ett verifikat menar vi en bokning vi gör i programmet, ex ett kvitto eller en post i bankutdraget. En faktura blir i det här fallet två verifikat, en när man mottar den och en när man betalar den. Vänligen estimera antalet verifikat per månad inför vår första kontakt/möte.